Basisschool Het Spick - Beesel
MENU

MR

 

De MR van basisschool Het Spick bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. 

namens de ouders:
- Maurice Hebben (neemt de rol van voorzitter op zich en heeft instemmingsbevoegdheid)

- Karin Aspers (is OMR-lid en heeft instemmingsbevoegdheid)

 


namens de leerkrachten:
- Esther Jordan

- Loes Willems
 
De leden van de MR zitten voor de duur van drie jaar in de MR. Als een MR-lid aftreedt, worden verkiezingen georganiseerd, waarbij het aftredend lid weer herkiesbaar kan zijn.