Basisschool Het Spick - Beesel
MENU

MR

 

De MR van basisschool Het Spick bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. 

namens de ouders:
Carly Peeters
Rob Dijcks

namens de leerkrachten:
Esther Jordan
Loes Willems
 
De leden van de MR zitten voor de duur van drie jaar in de MR. Als een MR-lid aftreedt, worden verkiezingen georganiseerd, waarbij het aftredend lid weer herkiesbaar kan zijn.

 

GMR

De GMR is als volgt samengesteld:

voorzitter: dhr Chr. Eulenpesch (ouder)
vice-voorzitter/secretaris: dhr. Bart Klerken
contact: gmr@kerobei.nl | 077-8880643

leden:
mw. J. van Heugten (personeelslid)
mw. I. L├╝cker (personeelslid)
mw. J. Benders (personeelslid)
hr. M. Lenders (personeelslid)

mw.  H. Suilen-Hendriks (auditor)
mw. G. Knorr (ouder)
hr. R. Ewals (ouder)
hr. M. Willems (ouder)