Basisschool Het Spick - Beesel
MENU

Schoolondersteuningsprofiel

Download hier het Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021 

Het bestuursondersteuningsprofiel is richtinggevend aan het schoolondersteuningsprofiel van elke school. Het formuleert daarnaast (bovenschools) beleid op het gebied van leerlingondersteuning en vraagstukken en activiteiten ter verdere uitwerking.