Basisschool Het Spick - Beesel
MENU

inspectierapport basisschool Het Spick

In juni 2017 vond het inspectiebezoek aan onze school plaats.

Samenvatting van het inspectierapport.

De leerkrachten op Het Spick zijn goed op de hoogte van waar een leerling in zijn ontwikkeling staat en welke vervolgstap er mogelijk en/ of nodig is. Het team vindt het belangrijk dat de leerlingen zelf ook zicht hebben op hun eigen ontwikkeling. Dit gebeurt door middel van gesprekken tussen de leerkracht, leerling en ouder, waarmee er van beide kanten eigenaarschap is voor verdere (talent)ontwikkeling.

 

De leraren geven goed les en houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen. Daarbij gaan de leraren uit van een behoorlijk stuk eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing van de leerlingen, waarbij op basis van weektaken aan persoonlijke leerdoelen wordt gewerkt.  Naast het didactisch handelen vinden we ook dat het schoolklimaat een sterk punt van basisschool Het Spick is. De school draagt namelijk zorg voor een prettige en rustige speel- en leeromgeving voor de leerlingen.

 

Tot slot vinden we de kwaliteitscultuur van een hoog niveau. Het verdient een compliment dat het team planmatig en in gezamenlijkheid de schouders onder de schoolontwikkeling zet.


Download het volledige inspectierapport van 10-07-2017.