Basisschool Het Spick - Beesel
MENU

vertrouwenspersoon voor kinderen én ouders

Durf je iets niet te zeggen?
Maak je je zorgen?
Ben je ontevreden?
Voel je je onveilig op school?
Word je aangeraakt op een manier die jij niet prettig vindt?

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op school. In bovenstaande situaties voelen kinderen zich niet altijd prettig. Als een kind zich niet prettig voelt, kan het niet optimaal functioneren. Het kan het plezier op school of het totale leven van het kind beheersen. Waar gewerkt wordt, gaan soms dingen mis. Dat is op onze school niet anders.

De vertrouwenspersonen op onze school zijn:

Barry Huskes, leerkracht unit 2  | barry.huskes@kerobei.nl 
Esther Jordan, leerkracht unit 2 | esther.jordan@kerobei.nl 

Download de folder voor de kinderen.
Download de folder voor de ouders.

 

Vertrouwenspersonen van Kerobei:

* Voor ouders en leerlingen:           

Mevrouw Marjan Klaasen  GGD Limburg- Noord   T: 088-1191291

Mevrouw Loes Kempen  GGD Limburg- Noord  T: 088-1191291

 

* Voor ouders, leerlingen, medewerkers en overige betrokkenen:     

Mevrouw Jeske de Fretes    T 06-29661263  of      06-21293342

 

Klachtenregeling

Kerobei heeft protocollen en regelingen die voor iedere school hetzelfde zijn en waar nodig ook opgenomen zijn in de schoolgidsen en websites van onze scholen. Dit zijn onder andere de klachtenprocedure en de regels rondom privacy en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hier vindt u meer informatie over de klachtenregeling van Kerobei. 

Vertrouwenspersonen

Op iedere school van Kerobei is er een interne vertrouwenspersoon aanwezig voor vertrouwelijke kwesties en klachten. De interne vertrouwenspersoon behandelt zelf geen klachten, maar bewaakt wel de voortgang van de klachtafhandeling. Op de website van de scholen en in de schoolgids kun je vinden wie de interne vertrouwenspersoon van jouw school is.  

Voor degene die liever niet direct een klacht aan de school wil voorleggen of omdat zij zich onvoldoende gehoord voelen, heeft Kerobei externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet in dienst van Kerobei en zijn daarmee onafhankelijk. 

 

Klachtenprocedure

Kerobei heeft een klachtenregeling die bestemd is voor ouders en medewerkers. Wij hechten waarde aan een zorgvuldige klachtbehandeling. Elke klacht wordt dan ook neutraal en deskundig beoordeeld door een interne of externe vertrouwenspersoon. Het bestuur is tevens aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Deze commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bestuur.

 

Klokkenluiden

In de klokkenluidersregeling staat beschreven hoe personen die betrokken zijn bij Kerobei kunnen handelen als ze een vermoeden hebben van een ernstige misstand bij Kerobei. Hier vindt u meer informatie over de klokkenluidersregeling van Kerobei. 

Kerobei heeft de functie van de integriteitscommissie belegd bij Capra Advocaten.
De externe contactpersoon is: 

Paula Berends-Schellens
T: 070-364 8102
M: 06-48431715
W: www.capra.nl