Basisschool Het Spick - Beesel
MENU

Enkele Ouderraadleden aan het woord:

Peggy Staaks

“Ik zit bij de Ouderraad omdat ik het heel belangrijk vind dat er naast het leren op school ruimte is om samen te vieren! Als lid van de ouderraad kun je samen met de leerkrachten leuke activiteiten voor de kinderen opzetten. Op deze manier draag je voor een stukje bij aan het welbevinden van alle kinderen!”

Riena Kurstjens

“Ik haal een goed gevoel uit de Ouderraad!
Samen met andere ouders maak je het mogelijk voor de kinderen activiteiten te organiseren. Het is een leuke groep. Zelf vind ik het erg leuk wat meer te weten wat er op school gebeurt in de uren dat mijn dochter van huis is.”

Monique Hebben

“De Ouderraad brengt mij heel veel vrolijke gezichten bij zowel jong als oud maar ook een leuke betrokkenheid met mede ouders, leerkrachten en kinderen!”

Esther Heikens

“Ik vind het fijn om iets te betekenen voor de school en de kinderen. Ook het contact met andere ouders is een pluspunt. Vooral als de kinderen groter worden en je niet veel meer op school komt, is het leuk om toch belangrijke zaken van dichtbij mee te maken en zo het contact met school en leerkrachten te behouden.” 

Lonneke Emans

“Je voelt je eigen op school en begrijpt beter hoe het er op school aan toe gaat. Je ondersteunt de school en hebt actieve inbreng bij de organisatie van activiteiten. Het is gewoon erg leuk om er met elkaar de schouders onder te zett en.” 

Lotti van den Heurik

“Als niet-Beeselse heeft het mij geholpen de weg te vinden binnen de school en te begrijpen waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. Ik wil dan ook ouders die hier niet zijn opgegroeid aanmoedigen om deel te nemen!” 

Esther Apeldoorn

“Ik vind het ontzett end leuk om lid te zijn van de OR omdat het mij als ouder dichter bij school brengt. Het geeft mij de kans om samen met de leerkrachten en andere vrijwilligers mooie acti viteiten te organiseren voor onze kinderen, en dat geeft energie! Dat is niet alleen leuk voor mijn zoon, maar geeft mij zelf ook veel voldoening!